Enfeksiyöz Bronşitis (IB)’e karşı aşılama

Enfeksiyöz Bronşitis (IB)’in kontrolü için aşılama en büyük destektir. İki çeşit aşı kullanılır.

  • Canlı aşılar (zayıflatılmış virüslerle)
  • Inaktif aşilar (öldürülmüş virüslerle), genellikle yağ emülsiyonlu adjuvanlarla hazirlanir.

IBV’nin Massachusetts serotipi

Massachusetts serotipi ilk olarak 1941’de tanımlanmıştır ve klasik IBV tipi olarak kabul edilir. Bu serotipe dayalı olarak hazırlanan aşılar diğer serotiplere karşı oldukça geniş spektrumlu koruma sağlarlar.

Aşı Geliştirme Çalışmaları

IB aşıları alanında yapılan yeni gelişmelere spike değiştirme işlemi dahildir. Bu işlemle bir IB virüsünün spike (S) proteininin diğer bir serotipinkiyle değiştirilmesi gerçekleştirilir. Aşılama her iki tipteki virüse karşı immunizasyon sağlar. Bu teknoloji gelecekteki çok daha gelişmiş IB kontrolleri için bir umut sağlamaktadır.

Daha fazla bilgi için bakınız Serotipler ve protektotipler.