Tavuklarda Enfeksiyöz Bronşitis – hastalık özeti

Enfeksiyöz Bronsitis (IB) her yaştaki tavukları etkileyen viral bir hastalıktır. Hastalığa dünyanın her yerinde rastlanır. Enfeksiyöz Bronsitis Virüsü (IBV) sadece solunum sistemini değil ayrıca üro-genital sistemi de etkiler. Virüs tavuklarda değişik organlara yayılabilir. Enfeksiyondan etkilenen hayvanlarda öncelikle solunum sistemi hastalıklarına neden olur, ayrıca yumurtacı tavuklarda ve damızlıklarda yumurta üretiminde düşüş gözlenir. Böbrek hasarları da izlenebilir.

Enfeksiyöz Bronşitisin ekonomik etkileri genellikle:

  •  Broilerlerde büyüme performansında düşüş ve solunum sistemine bağlı ölümler,
  •  Yumurtacı ve damızlıklarda yumurta üretiminde düşüş,
  •  Broiler, yumurtacı ve damızlıklarda böbrek hasarı sonucu oluşan kayıplar şeklinde seyreder.

IB enfeksiyonunun negatif etkileri aşılama ve sıkı biyogüvenlik ilkelerinin uygulanması ile önlenebilir.