Enfeksiyöz Bronşitis (IB)’in Tanısı

Klinik bulgular

Sadece klinik bulgulara bakılarak Enfeksiyöz Bronşitis’in tanısının konulması çok zordur.

  • Solunum sistemi bulguları – Newcastle, Enfeksiyöz Laringotrakeitis veya pnömovirüs enfeksiyonları gibi birçok başka solunum sistemi hastalığında da IB enfeksiyonuna benzer bulgular gözlenir. Genellikle bu hastalıklar orta şiddette(mild) seyrederek birbirinden ayırt edilemez tablolar oluştururlar.
  • Azalan yumurta üretimi ve yumurta kalitesinde düşüş – “yumurta düşüşü” semptomu çok daha az spesifiktir. Post mortem bulgular genellikle tanı için yeterli değildir.

Laboratuvar Testleri

IB’nin kesin tanısı için hastalık etkeninin izolasyon ve identifikasyonu gereklidir. IBV enfeksiyonlarının doğrulanması için viral genomu, viral antijenleri (proteinleri) veya virüse karşı oluşan antikorları saptayan laboratuar testleri çok önemlidir.

Belirli aralıklarla (klinik bulguların gözlemlendiği sırada ve/veya 2 – 3 hafta sonrasında) serum örneklerinin test edilmesi serolojik tanı için en iyi yöntemdir. Bu metot ayrıca aşılama sonuçlarının değerlendirilmesi için de kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bakınız Laboratuar testleri.