Enfeksiyöz Bronşitis aşıları

Enfeksiyöz Bronşitis’in etkili kontrol stratejisinde aşılar önemli bir yer tutarlar. IB’nin kontrolünde hem attenüe canlı aşılar, hem de adjuvantlı inaktif aşılar kullanılır. Farklı aşılarda farklı serotipler bulunur, kullanılacak aşı lokal duruma bağlı olarak seçilir.

Broilerlerde canlı aşılar enfeksiyonları kontrol eder. Damızlık ve yumurtacılarda canlı aşılarla bir ön aşılama yapmak ve daha sonra inaktif aşılarla aşılama yapmak gereklidir.

Canlı IB aşıları

Inaktif IB aşıları