Kros (Çapraz) koruma çalışmaları – canlı aşılar

Siliostaz testi kullanılarak, aşılarda kullanılan serotiplerden farklı serotiplere ait virüslerle çeşitli kros koruma çalışmaları yapılmıştır.

Deney dizaynı:
Çalışma için izolatörlerde yetiştirilen, 4 grup SPF tavuk kullanıldı. Her bir grup 10 hayvan içermekte idi.

Her bir grup şu şekilde aşılandı:

Grup 1Göze damlatma yolu ile 1 günlük yaşta Nobilis IB Ma5 (Massachusetts tipi)
Grup 214 günlük yaşta Nobilis IB 4/91
Grup 31 günlük yaşta Nobilis IB Ma5 (Massachusetts tipi) ve 14 günlük yaşta Nobilis IB 4/91
Grup 4Aşılama yapılmayan kontrol grubu

5 haftalık yaşta bütün gruplara farklı saha izolatları verildi. Bu uygulamadan 5-7 gün sonra siliostaz testi yapıldı.

Bütün deneylerde aşılama yapılan ve homolog virüsler verilen gruplar vardı.

Bulgular

Siliostaz indeksi ne kadar düşükse korunma o kadar iyi olacaktır.

Sonuç

  • Homolog suşlar uygulanan aşılı gruplarda tam korunma elde edilmiştir(veriler gösterilmemiştir).
  • Bazı durumlarda ya IB Ma5 (örn. Amerika, Brezilya ve Japon daki izolatalara karşı) veya IB 4/91 (örn. 4 izolatın tümüne karşı) antjenik bakımdan farklı bu çalenç (bulaştırma) suşlarına karşı tek başına mükemmel koruma oluşturmuştur.
  • Massachusetts-tipi (Ma5) ve IB 4/91 aşılarının birlikte kullanımı tek başlarına kullanımlarına oranla çok daha iyi kros (çapraz) koruma oluşturmuştur.