Kros (çapraz) koruma çalışmaları – İnaktif aşılar

Kros koruma, bazen inaktif aşıların kullanımından sonra da oluşabilir. Bu çalışma Massachusetts tipi inaktif aşı ile aşılanmış ve patojenik IBV 4/91 uygulanan yumurtacı tavuklarla yapılmış olup, böyle bir olguyu temsil etmektedir.

Deney dizaynı:

GrupIB ile primer olarak aşılanmaIB ile primer olarak aşılanmaInaktif aşilar
1 günlük yaş6 haftalık yaş6 haftalık
AşılanmışMa54/91Massachusetts
Kontrol
  • Hayvanlardan 16, 22, 28, 34, 40, 46, 50 ve 56 haftalarda kan örnekleri alındı. Bulgular kısmında 16, 22 ve 50 haftalık yaşlara ait verilere yer verilmiştir.
  • Ürnekler VN testi ile IBV 4/91’e karşı oluşan antikorlar yönünden test edildi.
  • IBV 4/91’e karşı korunma hayvanlara virüs verilmesini takiben 56. haftada siliostaz testi ile değerlendirildi (10 tavuk/grup).

Bulgular

  1. Aşılamadan sonraki antikor titreleri
  1. Virüs uygulamasından sonraki siliostaz indeksi (düşük siliostaz indeks ortalaması korunmayı gösterir)

Sonuç

  • Iyi bir antikor yaniti ve IBV 4/91’e karşi iyi bir korunma, Canli Nobilis IB Ma5 (Massachusetts tipi) ve Nobilis IB 4/91 ile primer bir aşilama ve bunu takiben Massachusetts tipi inaktif bir aşi ile yapilan aşilama sonucunda elde edilebilir.
  • Bu programla titreler tavukların yaşamı boyunca sadece Massachusetts’e karşı değil IB 4/91 ‘e karşı da yükselmiş olacaktır.
  • Sonuçlar kros-koruma konseptinin geçerliliğini doğrulamakta olup, saha koşullarında yeni serotiplerin kontrolü için dikkatlice tasarlanmış bir aşılama programının önemini vurgulamaktadır.