Enfeksiyöz Bronşitis’in Kontrolü

Virüsün yaygın dağılımına bağlı olarak hastalıktan korunma ve kontrol biyogüvenlik / hijyenik koşulların iyi şekilde dengelenmesi ve aşılama için iyi koordine edilmiş bir yaklaşım gerektirir.

Daha fazla bilgi için bakınız: