Enfeksiyöz Bronşitis’in Yayılmasını Engellemek için biyogüvenlik

Sınırlı ve kontrollü giriş çıkış, her bir bölge/kümes için farklı ayakkabı ve alet kullanımı ve bölge/kümeslerin girişinde ayak banyosu kullanıması gibi temel işletme uygulamalarının tümü Enfeksiyöz Bronşitis virüsü (IBV)’nün bulaşma riskini azaltır. Hijyenik uygulamalar enfekte virüsün seviyesini azaltmaya yöneliktir. Enfeksiyonların önlenmesi için iyi planlanmış bir yaklaşıma ihtiyaç duyulur:

  • Kuru temizleme – bölgeden bütün organik materyalin uzaklaştırılıp atılması ( toprak altlıkların olduğu durumda toprağın yüzeyinden 4-5 cm derinliğindeki toprak da uzaklaştırılmalıdır).
  • Islak temizleme – bütün organik materyalin uzaklaştırıldığından emin olmak için kümeslerin yüksek basıçlı (35-55 Bar) sıcak sularla temizlenmesidir. Temizleme işlemine yardım etmesi bakımından deterjanların kullanılması tavsiye edilir.
  • Dezenfeksiyon – geride kalmış olabilecek herhangi bir virüs partikülünün enfektivitesini azaltmak için uygun dezenfektanların kullanılmasıdır. IBV kolaylıkla öldürülür, fakat dezenfektanların doğru oranda uygun temas süresince uygulanması çok önemlidir. Genellikle formaldehit, klor açığa çıkaran ajanlar veya kuvaterner amonyum bileşikleri içeren ürünler kullanılır.

Birbirini izleyen üretim dönemleri arasındaki bekleme süresi arttırılmalıdır (minimum 10 gün tavsiye edilir). Değişik yaşlarda enfeksiyon izlenen bölgelerde IBV’nin kontrolü oldukça zordur ve kümesler arasında personel ve alet hareketlerinin çok sınırlı ve kontrollü olmasını gerektirir.