Enfeksiyöz Bronşitis (IB)’in Doğurduğu Ekonomik Sorunlar

Broilerler

Yemden yararlanmada düşüş ve canlı ağırlık artışındaki azalmaya bağlı olarak broilerlerin performansı düşer. E.coli veya O. Rhinotracheale gibi bakterilerle oluşan sekonder enfeksiyonlar özellikle kesimden önceki haftalarda daha büyük ekonomik sorunlar oluşturur.

Yumurtacı ve Damızlıklar

Solunum sistemi bulguları oluşturmasının yanı sıra IB enfeksiyonu yumurta üretimini etkileyebilir. İleride yumurtacı ve damızlık olarak kullanılacak hayvanlarda yaşamlarının ilk günlerinde çok virülent bir IB virüsü ile enfeksiyon oviduktta kalıcı bir hasara neden olabilir. Bu hayvanlar normal tavuklar gibi gelişim gösterirler fakat yumurta üretmezler. Yalancı veya kör yumurtacı olarak adlandırılan bu hayvanlar üretime herhangi bir katkı sağlamaksızın yemden ve diğer üretim giderlerinden faydalanmış olurlar.

Enfeksiyon yumurtlama döneminde oluşursa ekonomik kayıplar yumurta üretiminde ve kalitesindeki düşüşlere bağlı olarak gelişir. Üretimdeki düşüş her zaman enfeksiyon öncesindeki seviyeye dönmeyebilir. Damızlıklarda yumurtalarda kuluçkadan çıkım oranı yine olumsuz olarak etkilenir.

Daha fazla bilgi için bakınız klinik bulgular.