Enfeksiyöz Bronşitisin (IB) Klinik Bulguları ve Lezyonları

Klinik bulgular

Her yaştaki kanatlılar enfeksiyona duyarlıdır fakat klinik bulgular farklılık gösterebilir. İlk rastlanan ve en çok göze çarpan bulgular solunum bulgularıdır, bu nedenle hastalık Enfeksiyöz Bronşitis olarak adlandırılmıştır. Yine de bazı durumlarda genç civicivlerde virüsün oviduktta oluşturduğu patojenite is bazen daha önemlidir. Böbrekler de hastalıktan etkilenebilir.

Su bulgular gözlenebilir:

 • Genç civcivler durgundur ve ısı kaynağının altına toplanırlar.
 • Derin ve hızlı soluma, öksürük, traheal hırıltı ve burun akıntısı – solunum sistemi bulguları.
 • Yumurtlayan tavuklarda yumurta üretiminde belirgin düşüş ve düşük kaliteli yumurta artışı gözlenebilir.
 • Yumurtaların kuluçkadan çıkım oranı ciddi şekilde düşer.
 • Böbrekler etkilendiğinde su tüketiminde artış ve sulu dışkılama izlenebilir.

Aşağıdaki grafiklerde enfeksiyonundan korunmayan yumurtacı ve damızlık tavukların yumurta verim ve kalitesinde düşüş gösterilmektedir.
*Çalenç (bulaştırma) için IBV D274 suşu kullanılmıştır.

*Çalenç (bulaÞtýrma) için IBV D274 suÞu kullanýlmýÞtýr.
*Çalenç (bulaÞtýrma) için IBV D274 suÞu kullanýlmýÞtýr.

Post mortem bulgular:

 • Trakea, nazal boşluklar ve sinüslerde seröz, kataral veya kazeöz eksudat
 • Sarı kazeöz eksudat içerebilen bulanık hava keseleri
 • Trakeada kazeöz tıkaçlar
 • Pnömoni
 • Nefropatojenik vakalarda tubulusları genişlemiş şişkin, solgun böbrekler ve içinde ürat kristalleri bulunan üreterler.
 • Üretimdeki hayvanlarin karin boşluğunda sivi yumurta sarisi bulunabilir
 • Ovaryum dejenerasyonu ve oviduktlarda şişkinlik
Solunum semptomları gösteren bir civciv
Normal yumurtanın (yukarı, sol )IB salgını sırasında tavuklar tarafından yumurtlanan kabuksuz yumurta (yukarı, sağ),yuvarlak kabuklu yumurta (orta), ve şekilsiz yumurtalarla(alt) karşılaştırılması.
Yumurtlama dönemindeki bir tavukta atrofik ve hemorajik folliküller izlenen dejenere ovaryum.