Canlı Aşılar

Canlı aşılar:

 • Genellikle toplu aşılamalar tarzında (örn. kalın damla sprey veya içme suyu ile birlikte) uygulanırlar.
 • Genellikle ucuzdurlar.
 • Sistemik olduğu kadar lokal bağışıklık da oluştururlar.
 • Uygulamadan sonraki birkaç gün süresince gözlenen hafif şiddetli aşı reaksiyonları oluştururlar.

Canlı aşı suşları

Massachusetts suşları

 1. H120 ve H52 aşıları
  Massachusetts serotiplerinin canlı aşılarının en çok kullanılan örnekleri H120 ve H52 olarak bilinen suşlardır. Sayı bu suşların belirli zayıflatılma(attenuasyon) seviyelerine ulaşmaları için yapılan pasaj sayısını gösterir. Bu nedenle H120, H52 oranla daha fazla zayıflatılmıştır.
  • H120 aşısı – orta derecede immunizasyon oluşturan bir aşıdır, genellikle ilk aşılamalar için kullanılır, uzun süreli bağışıklık oluşturmaz. Bakınız Nobilis IB H120.
  • H52 aşısı – sadece daha önceden aşılama yapılan tavuklarda kullanılır ve daha uzun süreli bağışıklık sağlar. Dezavantajı korunmayan tavuklarda oluşturduğu rezidüel patojenitesidir. Nobilis IB Ma5 gibi yeni aşılar H120 ve H52’nin suşlarının avantajlarını birleştirmektedir.
 2. Ma5 aşısı
  Tek bir komponent olarak kullanılabilen orta derecede immunizasyon oluşturan bir aşıdır. IB 4/91 aşıları ile yapılan aşılama programlarındaki ilk aşılamalara ve değişik IBV serotiplerine karşı yapılan geniş koruma sağlayan inaktif aşılar ile kombine edilebilir. Bakınız Nobilis IB Ma5.

Varyant Suşlar

 1. IB 4/91 aşısı
  Bu IBV tipine karşı spesifik koruma oluşturmak için 4/91 suşunu içerir. Ma5 ve IB multi-aşıları ile kombine edildiğinde geniş çaplı koruma sağlar. Bakınız Nobilis IB 4/91.
 2. IB 274 aşısı
  Bu IBV tipine veya ilişkili serotiplere karşı spesifik koruma oluşturmak için D207 (D274) suşu içerir. Ma5 ve IB multi-aşıları ile kombine edildiğinde geniş etkili koruma sağlar. Bakınız Nobilis IB 274.

Daha fazla bilgi için bakınız Serotipler ve protektotipler.