Enfeksiyöz Bronsitis Virüsü (IBV)

Virüs ve Protein Yapısı

S, M, E ve N olarak 4 adet yapısal protein bildirilmiştir.

  • S – Spike glikoproteini – virüsün bağlanma ve nötralizasyon epitopları
  • M – membran proteini – Integral membran proteini
  • E – zarf (küçük membran) proteini – virüsün birleşmesi için önemlidir.
  • N – Nükleoprotein – viral RNA genomunu çevreleyip korur.
IBV’nin Enfeksiyöz Bronşitis virüs partikülü proteinlerindeki membran ile ilişkili peplomer veya spike proteinlerinin diagramatik modeli.
Diken şekilli glikoprotein S1 ve S2 alt ünitelerinden oluşmaktadır.