Enfeksiyöz Bronşitis Virüsü (IBV) sınıflandırması

Enfeksiyöz Bronşitis virüsünün doğada hızla değişme yeteneği vardır. IBV suşlarının farklı serotiplerinin çapraz koruma oluşturmadığı kabul edildiğinden dolayı IB suşlarının serotiplerinin saptanması önemlidir.Geleneksel olarak, çoğunlukla çeşitli laboratuar sistemlerinde kullanılan virüs-nötralizasyon (VN) testlerine dayanılarak IBV suşları değişik serotiplere sınıflandırılır.

Bu testler arasında:

  •   Embriyolu tavuk yumurtaları ile kros virüs-nötralizasyon (VN) testleri, traheal organ kültürleri ve hücre kültürleri
  •   Monoklonal antikorlar kullanılarak uygulanan antijen bağlayan (capture) ELISA testleri bulunmaktadır.

IBV suşları ayrıca büyük kısmı serotiple ilişkili olan spike glikoprotein geninin karakterine dayanılarak da sınıflandırılabilir.

Farklı IBV genotiplendirme testleri:

  •   Revers transkriptaz/polimeraz zincir reaksiyon (RT-PCR) – sınırlayıcı fragman uzunluğu testi (RFLP)
  •   Nükleotid sıralaması’dır

Serotip ve Genotipler

IBV suşunun spike glikoprotein gen diziliminin saptanması için kullanılan modern genetik teknikler çok sayıda virüs için oldukça çabuk sonuç vermektedir. Yine de genotipler ve serotipler tanımlanan IBV’leri her zaman aynı şekilde gruplamazlar. Bundan dolayı yeni bir virüsün serotipinin tam olarak saptanması için VN testi gibi serotiplendirme testlerinin yapılması çok önemlidir.

Ayrıntılı bilgi…

Diken şekilli glikoprotein dizisinin ilişkisini karşılaştıran filogenetik ağaç

Serotipler ve protektotipler

Farklı antijenik yada genetik özellikleri olan IBV suşlarının in vivo olarak (kanatlılarda) yine de çapraz koruma oluşturabileceği her zaman akılda tutulmalıdır. Çapraz koruma oluşturan IBV suşlarına protektotip (koruyucu tip) denir.
Yapılan çok sayıda araştırma IBV’nin bir çok yeni suşunu ortaya çıkarmıştır. En çok bilinen IBV serotipi Massachusetts serotipidir. Massachusetts serotipi aynı zamanda da en önemli protektotipi temsil eder.Çünkü farklı serotipe ait çok sayıda virüse karşı çapraz koruma özelliğine sahiptir. Daha fazla bilgi için Çapraz koruma çalişmalarina bakınız.