Avrupa’daki Enfeksiyöz Bronşitis Virüs Varyantlari

Italian-02 Enfeksiyöz Bronsitis Virüs varyanti

1990’larin sonlarina doğru Italya’da izole edilen bir seri IBV suşu dikkatle incelendi. Daha sonra Italian-02 olarak adlandirilan bu izolatlardan birinin bütün Avrupa’ya yayildiği ve en baskin genotiplerden biri olduğu ortaya kondu.
Daha fazla bilgi için bakiniz Italian-02 Varyanti.

Enfeksiyöz Bronsitis Virüs varyanti D388

2004 yilindan beri Hollanda’da birçok çiftlikten ciddi yumurta üretimi problemleri bildirilmektedir. Ayrica 4 haftaliktan küçük broylerlerde solunum sistemi bulgulari da bildirilmiştir. Tavuklarda bildirilen üretim sorunlari, sağlikli olarak görünen kümeslerde üretim piki oranlarinin %30-55 seviyelerine kadar çikabilmesi ile karakterize idi. Bu vakalar 2003 yilinda broylerler ve 1 yaşindan küçük tavuklarda izlenen ve identifye edilemiyen bir varyant IB virüsünün izole edildiği nefropatojenik Enfeksiyöz Bronşitis ile ilişkilendirildi. Bu izolat daha sonra D388 olarak adlandirildi.
Daha fazla bilgi için bakiniz Varyant D388.