Enfeksiyöz Bronşitis Virüs Varyantları

IBV Italian-02 varyantı

1990’ların sonlarına doğru İtalya’da izole edilen bir seri IBV suşu dikkatle incelendi. “Italian-02” olarak adlandırılan suşlardan birinin dizilim (sekans) analizi 2002 yılında (NCBI-BLAST, sayı AJ457137) yayınlandı. Daha sonra 2004’de yapılan bir çalışmada (Worthington KC ve ark., 2004) RT-PCR tekniği kullanılarak bu Italian-02 suşunun Avrupa’da yaygın olarak bulunduğu ve IBV’nin 4/91 varyant suşunun yanı sıra İngiltere, İspanya, Fransa ve Hollanda’da en baskın suşlardan biri haline geldiği saptandı. Yine de “Italian-02” suşunun tavukçulukta ana patojen olarak önemi hala şüphelidir. Bunun nedeni şimdiye kadar yapılan çalışmalar ile sadece basitçe virüs genomunun saptanmış olması ve çok az virüs izolatının sağlanabilmesidir. ve bundan dolayı bu IBV suşunun sahadaki kanatlılar için patojenik olup olmadığı ispat edilememiştir.

Italian-02’e karşı koruma

Çeşitli aşılama programlarının Italian-02 suşu ile oluşan enfeksiyondaki etkinliğini incelemek amacı ile çok sayıda deneysel çalışma yapılmıştır. Aşağıdaki deney “Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna” Forlí, Italya’dan Dr. Giovanni Tosi tarafından yürütülmüştür.

Çalışma dizaynı

  • 1 günlük yaştaki 150 adet SPF civciv izolatörlerde 5 gruba ayrıldı (30 civciv /grup).
  • Okülo-nazal ( burun-göz damla) yolu ile Nobilis Ma5 ve Nobilis 4/91 ile aşılama yapıldı (aşılama programı için aşağıdaki tabloya bakınız).
  • 36 veya 56. günlük yaşta okülo-nazal yol ile Italian-02 suşu ile enfekte edildi (107.5EID50/ml).
  • Siliostaz testi ve PCR ve virus reizolasyonu yöntemleri kullanılarak virüs tespiti$ yapıldı ve korunma değerlendirildi.

Sonuçlar

Yaş (gün)Gruplar ve yapılan uygulamalar
0Ma5Ma5+4/91Ma5
144/91 seroloji aseroloji4/91 serolojiserolojiseroloji
28serolojiserolojiserolojiserolojiseroloji
36IT-02 uygulamasıIT-02 uygulamasıIT-02 uygulaması
40Siliostaz testi*Siliostaz testiSiliostaz testi
43Siliostaz testiSiliostaz testiSiliostaz testi
56IT-02 uygulaması
60Siliostaz testi
62seroloji virolojiseroloji virolojiSiliostaz testi serology virologyseroloji virolojiseroloji viroloji
a = verilmeyen data
* Korunmuş < 50%
Korunmamış > 50%

Siliarstaz testinin sonuçları: Korunma indeksi (%)

GrupAşılama programıIT-02 uygulamasıKorunma indeksi
(40. gün)
Korunma indeksi
(43. gün)
A1 günlük yaşta Ma5
14 günlük yaşta 4/91
36. gün92.35>90.82
B1 günlük yaşta Ma5 +4/9136. gün90.8287.76
C1 günlük yaşta Ma5
14 günlük yaşta 4/91
56. gün95.41
(60.gün)
91.74
(62. gün)

Korunma indeksi = Asilanmis grubun ortalama skoru *100
Enfekte grubun ortalama skoru

Virüs tespiti sonuçları

GrupAşılama programıIT-02 uygulaması43. gün62. gün
A1 günlük yaşta Ma5
14 günlük yaşta 4/91
36. günReizolasyon +
PCR= IT-02
Reizolasyon
B1 günlük yaşta Ma5 +4/9136. günReizolasyon +
PCR= IT-02
Reizolasyon
C1 günlük yaşta Ma5
14 günlük yaşta 4/91
56. günUygulama yapılmadıReizolasyon +
PCR= IT-02
Dhiçbiri36. günReizolasyon +
PCR= IT-02
Reizolasyon

Sonuç:

  • Siliostaz testi sonuçlarına ve her ne kadar bütün gruplarda aşılanan hayvanlarda IT-02 uygulamasından sonra virüs izolasyonu (veya PCR ile tanınması) sağlansa da klinik semptomların görülmemesine bakılarak Italian-02 suşu ile enfeksiyona karşı bütün aşılama programlarının iyi derecelerde korunma sağladığı saptandı.
  • Bu çalışma protektotip (koruyucu tip) kavramının önemini bir kez daha göstermektedir (daha fazla bilgi için bakınız protektotipler).

Referanslar:

Worthington KJ, Savage C, Naylor CJ, Wijmenga W and Jones R. (2004).
An RT-PCR survey of infectious bronchitis virus genotypes in the UK and selected European countries between 2002 and 2004 and the results from a vaccine trial

Proceedings of the IV.International Symposium on Avian Corona- and Pneumovirus Infections
Rauischolzhausen, Germany, 20-23 June, 2004