Sıkça sorulan Sorular

Enfeksiyöz Bronşitis

Broilerler ve yumurtacı tavukları Enfeksiyöz Bronşitis’e karşı aşılamanın esas amacı nedir?
Yanıt: Broilerlerde aşılama Enfeksiyöz Bronşitis’in sebep olduğu solunum yolu problemlerinin engellenmesi için yapılır. Hastalığa bağlı (sekonder) ekonomik kayıplar olarak izlenen, artan antibiyotik kullanımı, kilo kazancında düşüş, karkas ıskarta oranında artışlar ve mortalite artışı aşılamalarla azaltılır.

Yumurtacı ve damızlıkların aşılanması yumurta üretiminde ve kalitesindeki düşüşler gibi ekonomik kayıpları engeller.

Gerektiği taktirde aşılama, böbreği hedef alan bazı IBV suşları tarafından oluşturulan enfeksiyonlarda böbrek hasarının engellenmesi amacı ile yapılır.


Başa dön

Aşılamalar

IB aşıları ne zaman uygulanabilir?
Yanıt: Genellikle orta derecede etkili (mild)canlı aşılar (H120/Ma5) 1 günlük yaştan itibaren kullanılabilirler. Daha güçlü aşılar (H52) sadece daha önce mild bir IB aşısı ile aşılanmış daha yaşlı hayvanlarda kullanılabilir. 2 canlı aşı uygulaması arasında 2 haftalık bir boşluk bırakılmalıdır. İnaktif aşılar genellikle 16-20 haftalık yaşlarda kullanılırlar. Son yapılan canlı IB aşısı ve inaktif aşı arasında 4-6 haftalık bir dönem bırakılmalıdır. Daha fazla bilgi için bakınız Aşılama Programları.

Yeni bir serotip yada varyant virüsün varlığında yeni bir aşı mı geliştirilmelidir?
Yanıt: IBV’nin yeni bir serotipinin ya da varyantının ortaya çıktığı durumlarda yeni bir aşı geliştirilmesi ve bunu aşılama proramına dahil edilmesi gerekli olabilir. Yine de eğer yeni virüs mevcut aşıların koruyucu aralığı (protektotip) içinde ise, bu her zaman gerekli değildir. Daha fazla bilgi için bakınız Serotipler & Koruyucutipler.

Yumurtacı ve damızlıkların üretim dönemi boyunca korunması için inaktif bir Massachusetts aşısı gerekli midir?
Yanıt: Evet, Yumurtacı ve damızlıkların en iyi şekilde korunması için inaktif bir aşı gereklidir. Nobilis IB Ma5 ile primer olarak aşılanan ve Massachusetts (M41) serotipine ait inaktif bir aşı ile desteklenen Yumurtacı ve/veya damızlıklar bu ve bununla ilişkili serotiplere karşı yüksek düzeyde (VN) antikor titreleri geliştireceklerdir. Daha fazla bilgi için Inaktif aşilarla yapilan deneyler.

IB’ye karşı aşılama yapılırken, interferens problemleri ortaya çıkar mı?
Yanıt: Aşılar aynı hedef hücreler için rekabet edecek şekilde kombine edildikleri taktirde Interferens oluşabilir (örneğin Canlı Enfeksiyöz Bronşitis, Newcastle hastalığı ve/veya Pneumovirus aşıları). Bu durumda her aşılama arasında en az bir hafta süre bırakılmalı ya da Nobilis Ma5 kullanılmalıdır. IB Ma5 Newcastle aşıları olan Nobilis ND Clone 30 veya Nobilis ND Hitchner ile interferens oluşturmaz.

başa dön

Nobilis IB Ma5

Ma5 diğer IBV suşlarından ne farklılık gösterir?
Yanıt: Ma5 suşu Massachusetts serotipine aittir. Ancak Ma5, diğer iyi bilinen Massachusetts tipi aşılardan çok daha güçlü antijenik özelliğe sahiptir. Bu önemli özelliğinden dolayı Ma5 , saha tehditlerine karşı daha gelişmiş bir korunma yanıtı alabilmek amacı ile yeni bir Massachusetts tipi aşı geliştirmede kullanılmıştır.

Nobilis IB Ma5 diğer aşılarla kombine ediebilir mi?
Yanıt: Nobilis IB Ma5, Nobilis IB 4/91, Nobilis ND Hitchner Nobilis ND Clone 30 ve Nobilis Rhino CV ile uyumludur. Nobilis IB Ma5 aşısı Nobilis Rhino CV dışındaki Canlı Pneumovirus (TRT) aşıları ile kombine halde uygulanmamalıdır. Nobilis IB Ma5 ve diğer Canlı Pneumovirus aşıları arasında 2 hafta süre bırakılmalıdır.

Nobilis IB Ma5, diğer serotiplerin neden olduğu saha enfeksiyonlarına karşı yeterli koruma sağlar mı?
Yanıt: Eğer varyant serotipler Nobilis Ma5’in protektotip spektrumu içerisinde ise, çapraz koruma sağlanacaktır. Daha fazla bilgi için If the variant serotypes fit into the protectotype range of Nobilis IB Ma5 then cross-protection will be achieved. Canlı aşı deneyleri’ne bakınız.

başa dön

Nobilis IB 4/91

Nobilis IB 4/91’in ne kadar reaksiyon oluşturması beklenebilir?
Yanıt: Nobilis IB 4/91, Diğer “mild” IB aşılarınkine benzer derecede bir aşılama reaksiyonu oluşturur.

Yumurtacı ve/veya damızlıkların üretim dönemleri boyunca korunabilmesi için bir 4/91 aşısı gerekli midir?
Yanıt: 4/91 ihtiva eden bir inaktif aşıya gerek yoktur. Nobilis IB 4/91 ile primer aşılama yapıldıktan sonra Massachusetts ( M41) serotipinde bir inaktif aşı ile aşılanan Yumurtacı ve/veya damızlıklar, 4/91 ‘e karşı da yüksek düzeyde (VN) antikor titreleri geliştirirler. Daha fazla bilgi için Nobilis IB 4/91.

Nobilis IB 4/91 diğer serotiplerin oluşturduğu saha enfeksiyonlarına karşı da yeterli koruma sağlar mı?
Yanıt: Eğer varyant serotipler, Nobilis IB 4/91’in protektotip spektrumu içerisinde yer alıyor ise çapraz koruma elde edilir. Daha fazla bilgi için Canlı aşılarla yapılan deneyler.

başa dön